e-Meeting โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
หน้าแรก จองห้องประชุม ตารางการประชุม 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
bar

พัฒนาระบบโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

    

ทดสอบการจอง เวลา:07:00-07:30
การใช้ระบบงาน e-Meeting
ระบบ e-meeting หรือระบบงานจองห้องประชุม จัดทำมาเพื่อใช้สำหรับการจองห้องประชุมในการจัดการประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลบ้านไร่ ขอแจ้งให้ทราบว่า ขอให้ผู้จองห้องประชุมทำการตรวจสอบห้องประชุมก่อนการจองห้องประชุม ขอให้จองเพียง 1 ครั้ง เท่านั้น คลินิกความดันโลหิตสูง ทุกวันพุธ เวลา 08.30-12.00 น. ห้องประชุม 2 สำหรับท่านที่ใช้ Google Chrome ในการจองห้องประชุม ในช่องเวลา ให้ท่านใส่เครื่องหมาย : ในเวลาด้วย เช่น จองห้องประชุมเวลา 13.00 น. ให้ใส่ 13:00 เป็นต้น
การประชุมในช่วงสัปดาห์นี้
bullet นิเทศงานคลินิกวัณโรค (TB) :: อังคาร (13:00-16:30น.)
bullet Happy momney program :: อังคาร (13:00-16:30น.)
bullet ประชุมคณะกรรมการ คปสอ. ครั้งที่ 1/2561 :: พฤหัสบดี (14:00-16:30น.)
bullet การเขียนSARและการอ่านมาตราฐานHA :: พฤหัสบดี (13:00-16:30น.)
© Copy Right 2007 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์