e-Meeting โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
หน้าแรก จองห้องประชุม ตารางการประชุม 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
bar

พัฒนาระบบโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

    

ทดสอบการจอง เวลา:07:00-07:30
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณฯ เวลา:13:30-16:00
การใช้ระบบงาน e-Meeting
ระบบ e-meeting หรือระบบงานจองห้องประชุม จัดทำมาเพื่อใช้สำหรับการจองห้องประชุมในการจัดการประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลบ้านไร่ ขอแจ้งให้ทราบว่า ขอให้ผู้จองห้องประชุมทำการตรวจสอบห้องประชุมก่อนการจองห้องประชุม ขอให้จองเพียง 1 ครั้ง เท่านั้น คลินิกความดันโลหิตสูง ทุกวันพุธ เวลา 08.30-12.00 น. ห้องประชุม 2 สำหรับท่านที่ใช้ Google Chrome ในการจองห้องประชุม ในช่องเวลา ให้ท่านใส่เครื่องหมาย : ในเวลาด้วย เช่น จองห้องประชุมเวลา 13.00 น. ให้ใส่ 13:00 เป็นต้น
การประชุมในช่วงสัปดาห์นี้
bullet ประชุมชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้าง :: จันทร์ (09:30-12:00น.)
bullet องค์กรพยาบาล :: จันทร์ (13:30-16:00น.)
bullet แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณฯ :: อังคาร (13:30-16:00น.)
bullet ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ (อาคารหมอประเสริฐ) :: พุธ ถึง ศุกร์ (08:30-16:30น.)
bullet ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลทั้งหมด :: พุธ (13:30-16:00น.)
© Copy Right 2007 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์