หน้าจัดการรายการจองห้องประชุม
Logo
รายการจองห้องประชุม รายงานการใช้ห้องประชุม
ค้นหา:
ลำดับ เรื่องประชุม จากวันที่ ถึงวันที่ เวลา ห้องประชุม จำนวน(คน) กลุ่มงาน/ฝ่าย ผู้จองͧ เบอร์ติดต่อ
1201 การทำอวช. 31-01-2561 31-01-2561 09:00-12:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 30     0 นางประภาพร ด้วงสงค์ 0936499619
1200 การเขียนSARและการอ่านมาตราฐานHA Part 3 29-01-2561 29-01-2561 09:00-16:30 ห้องประชุมมงคลศิริ 15     0 รัตนาภรณ์ รุทระกาญจน์
1199 การเขียนSARและการอ่านมาตราฐานHA 25-01-2561 25-01-2561 13:00-16:30 ห้องประชุมกุลละวณิชย์ 15     0 รัตนาภรณ์ รุทระกาญจน์
1198 ประชุมคณะกรรมการ คปสอ. ครั้งที่ 1/2561 25-01-2561 25-01-2561 14:00-16:30 ห้องประชุมมงคลศิริ 30     0 น.ส.ชิโนรส โตแทนสมบัติ 056-539000 ต่อ 122
1197 Happy momney program 23-01-2561 23-01-2561 13:00-16:30 ห้องประชุมมงคลศิริ 50     0 รัตนาภรณ์ รุทระกาญจน์
1196 จัดงานมหกรรมคุณภาพ 19-01-2561 19-01-2561 13:00-16:00 ห้องประชุมกุลละวณิชย์ 10     0 รัตนาภรณ์ รุทระกาญจน์
1195 Happy money program 23-01-2561 23-01-2561 13:00-13:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 50     0 รัตนาภรณ์ รุทระกาญจน์
1194 งานคุณภาพ 19-01-2561 19-01-2561 13:00-16:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 10     0 รัตนาภรณ์ รุทระกาญจน์
1193 จนท.กรุงไทย มาเปิดบัญชีให้ จนท.รพ.บ้านไร่ 19-01-2561 19-01-2561 10:00-16:30 ห้องประชุมมงคลศิริ 10     0 นายสมชาติ ธรรมศิริ
1192 ประชุม จนท.พัสดุ/ผู้เกี่ยวข้อง 18-01-2561 18-01-2561 09:00-12:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 5     0 นายสมชาติ ธรรมศิริ

  รายการเข้ามาใหม่ รายการที่ยืนยันแล้ว รายการที่ไม่ผ่านการยืนยัน
ถัดไป ท้ายสุด
© Copy Right 2007 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ •