หลักทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์

ให้ยึดหลักปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้
1.) หลักการเคารพกฎหมาย (Respect for the Law)
2.) หลักการเคารพในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Respect for Professional Ethics)
3.) หลักการเคารพในกฎระเบียบและนโยบายขององค์กร(Respect for Institutional Policy)
4.) หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้อื่นเสียหาย(Respecting Human Dignity and Avoiding Defamation and Cyber-bullying)
5.) หลักการรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์(Report of Misconduct)
6.) หลักเสรีภาพทางวิชาการ(Academic Freedom)

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559  หมวด 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *