หลักจริยธรรมทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์

1.) หลักการป้องกันอันตรายต่อผู้อื่น(Protection from Harms)
2.) หลักการมุ่งประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ(Beneficence)

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559  หมวด  3

ความเป็นวิชาชีพ(Professionalism)

1.) หลักการรักษาความเป็นวิชาชีพตลอดเวลา(Maintaining Professionalism)
2.) หลัก “คิดก่อนโพสต์” (Pausing Before Posting)
3.) หลักการมีพฤติกรรมออนไลน์อย่างเหมาะสม (Appropriate Behaviors Online)
4.) หลักการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอย่างเหมาะสมและแยกเรื่องส่วนตัวกับวิชาชีพ(Privacy Setting and Separating Personal and Professional Information)
5.) หลักการตรวจสอบเนื้อหาออนไลน์ของตนอยู่เสมอ (Periodic Self-Auditing)
6.) หลักการกำหนดขอบเขตความเป็นวิชาชีพกับผู้ป่วย(Professional Boundaries with Patients)
7.) หลักการกำหนดขอบเขตความเป็นวิชาชีพกับผู้อื่น(Professional Boundaries with Others)
ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559  หมวด  4


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Related Posts

ไม่มีหมวดหมู่

แนวทางปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีมติการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559