แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์(3)

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย(Protection of Patient Privacy)

1.) หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย(Protecting Information Security and Non-Disclosure of Patient Information)
2.) หลักการให้ความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว (Informed Consent)

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559 หมวด  5

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม(Integrity)

1.) หลักการไม่โฆษณา(Non-Advertising)
2.) หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน (Full Disclosure)
3.) หลักการระบุวิชาชีพและความรู้ความชำนาญของตน (Self – Identification)
4.) หลักการหลีกเลี่ยงการสำคัญผิดว่าเป็นผู้แทนองค์กร(Avoiding Misrepresentation)
5.) หลัก “เช็คก่อนแชร์” (Fact Checking before Sharing)

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559 หมวด  6

การให้คำปรึกษาออนไลน์(Online Consultation)  

1.) หลักการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Cautious Practice for Online Consultation)
2.) หลักการบันทึกการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ(Documentation of Professional Communications)

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559 หมวด  7

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/088/12.PDF

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *